Diclofenac 50mg Tablet (Dilcloran Tablet)


Diclofenac 75mg/3ml Injection Tablet (Dilcloran Injection)


Mebendazole Suspention 100mg/5ml


Metronidazole Suspention 125mg/5ml (Metrogyl Suspention)


 Metronidazole Injection 5mg/1000ml (Metrogyl Suspention)